Blilys.no er et nettsted med ressurser for kateketer, foreldre og søndagsskolelærere som vil inspireres til å leve og formidle katolsk tro

Måtte denne nettsiden bli til inspirasjon og velsignelse for mange, og måtte den gjøre tørsten etter mer enda større