Å møte Gud

Jeg møter Gud i kirken, bibelen og mennesker rundt meg.

LAST NED ÅRSPLAN 

Mars

Fader vår

Barnet tror at det er Guds barn og at bønnen Fader vår uttrykker denne troen. Barnet kjenner til «de 7 bønnene» i Fader vår. Barnet kan Fader vår utenat.

Fader vår

Barnet tror at det er Guds barn og at bønnen Fader vår uttrykker denne troen. Barnet kjenner til «de 7 bønnene» i Fader vår. Barnet kan Fader vår utenat.

Februar

Korstegnet

Barnet ønsker å be og konsentrere seg i bønn fordi Gud er glad i oss, og folder derfor hendene til bønn. Barnet kjenner betydning av kroppen i bønn, og at foldede hender brukes når vi ber sammen i kirken, men også når vi ber alene. Barnet kan folde/samle hendene på forskjellige måter til bønn.

Foldede hender

Barnet ønsker å be og konsentrere seg i bønn fordi Gud er glad i oss, og folder derfor hendene til bønn. Barnet kjenner betydning av kroppen i bønn, og at foldede hender brukes når vi ber sammen i kirken, men også når vi ber alene. Barnet kan folde/samle hendene på forskjellige måter til bønn.

Januar · Kirken er Guds hus

Kirkebygget

Barnet føler seg som en del av Kirkens fellesskap Barnet kjenner til forskjellen mellom Kirken som felleskap og kirke som bygning. Barnet kan forklare med egne ord forskjellen når vi sier kirke om en bygning og når vi sier Kirke om fellesskapet.

Kirkens fellesskap

Barnet føler seg som en del av Kirkens fellesskap Barnet kjenner til forskjellen mellom Kirken som felleskap og kirke som bygning. Barnet kan forklare med egne ord forskjellen når vi sier kirke om en bygning og når vi sier Kirke om fellesskapet.

Desember · Gud ble menneske

Jesu fødsel

Barnet føler seg elsket av Jesus. Barnet vet at Jesus tok i mot all barn, velsignet dem og sa at Guds rike tilhører dem. Barnet kan synge andre vers av julesangen: En krybbe var vuggen.

Jesus og barna

Barnet føler seg elsket av Jesus. Barnet vet at Jesus tok i mot all barn, velsignet dem og sa at Guds rike tilhører dem. Barnet kan synge andre vers av julesangen: En krybbe var vuggen.

November · Å stole på Gud

David og Goliat

Barnet stoler på Jesus. Barnet vet at Jesus er den gode hyrde, og at å stole på ham er å stole på Gud. Barnet kan bønnen: Jesus, jeg stoler på deg.

Den gode hyrde

Barnet stoler på Jesus. Barnet vet at Jesus er den gode hyrde, og at å stole på ham er å stole på Gud. Barnet kan bønnen: Jesus, jeg stoler på deg.

Oktober · Gud snakker til oss

Gjennom mennesker

Barnet ønsker å be for å lytte til Guds ord og erfarer at Gud snakker til det. Barnet vet om forskjellige måter å be på: takke, lovprise, synge, be om unnskyldning. Barnet kan be til Gud med egne ord.

Når vi ber

Barnet ønsker å be for å lytte til Guds ord og erfarer at Gud snakker til det. Barnet vet om forskjellige måter å be på: takke, lovprise, synge, be om unnskyldning. Barnet kan be til Gud med egne ord.

September · Gud snakker til oss

I Bibelen

Barnet er bevisst at Kirken ble grunnlagt av Jesus, for at han skulle være med oss alle dager. Barnet vet at når vi som kristne er samlet i Jesu navn, er Gud også med oss. Barnet kan si hvem i Kirken Gud har kalt til å forkynne Guds ord.

I Kirken

Barnet er bevisst at Kirken ble grunnlagt av Jesus, for at han skulle være med oss alle dager. Barnet vet at når vi som kristne er samlet i Jesu navn, er Gud også med oss. Barnet kan si hvem i Kirken Gud har kalt til å forkynne Guds ord.

ANDRE RESSURSER