Gud er nær meg

Jeg er en del av familien, menigheten og Kirken.
Når vi ber er Gud nær meg.

LAST NED ÅRSPLANLAST NED ARBEIDSHEFTE

September · Gud kaller meg

Jeg er ikke alene

Barnet opplever at menneskene rundt seg tror på Gud: foreldre, kateket, sogneprest. Barnet vet at det tilhører Den katolske kirke og hva menigheten heter. Barnet kan si høyt «Den katolske kirke» og si navnet på menighetskirken, og navnene på sognepresten og kateketene.

Gud har gitt meg livet

Barnet opplever at Gud er livets giver, og at alt vi er kommer fra Gud. Barnet vet at Kirken tror at alt er skapt av Gud, og spesielt mennesket. Barnet kan synge første vers av en sang om skaperverket.

Oktober · Gud er vår Far

Han har skapt alt

Barnet opplever at alt er Guds skaperverk, og knytter dette til hans navn «Far». Barnet vet at Gud er Skaper og Far. Barnet kan synge en sang om skaperverket.

Vi har samme Far som Jesus

Barnet tror at Jesus er Guds Sønn og opplever at vi sammen med Gud kan si «Fader vår, du som er i himmelen». Barnet vet at Jesus ble omtalt som Guds sønn, og at han fortalte mennesker at de også kan kalle Gud «Fader vår». Barnet kan si første linje i Fader vår.

November · Gud er glad i meg

Guds kjærlighet og korstegnet

Barnet opplever at korstegnet forteller det om Guds kjærlighet, og ønsker selv å vise kjærlighet til Gud. Barnet vet at vi som er kristne tror at Gud er kjærlighet og elsker alle mennesker. Barnet kan utføre korstegnet.

Jeg kan tenke, arbeide og elske

Barnet erfarer at det er kalt til å ligne på Gud, og tar sine første steg i den indre bønn. Barnet vet at tanke, arbeid og kjærlighet er evner vi har fått av Gud. Barnet kan be en bønn mens det tenker på noe konkret: familie, venner etc.

Januar · Jesus er kommet til oss

Februar · Jesus lovet oss Den Hellige Ånd

Desember · Jesus er kommet til oss

Budskapet til Maria

Barnet erfarer at Bebudelsen har betydning for dets eget liv. Barnet har kunnskap om navn, sted og hendelser i forbindelse med Jesu unnfangelse og fødsel. Barnet kan gjenfortelle det som skjedde i Nasaret da engelen kom til Maria.

Jesu fødsel

Barnet erfarer at Jesu fødsel er Guds komme til jorden. Barnet har kunnskap om navn, sted og hendelser i forbindelse med Jesu unnfangelse og fødsel. Barnet kan synge tre første vers av «Et barn er født i Betlehem»
ANDRE RESSURSER